úterý 12. června 2007

Coming out

Tento anglický výraz nemá v češtině vhodný jednoslovný ekvivalent. V překladu "vyjít ven" asi moc neřekne. Navíc to není ani tématicky zabarvené, proto se používá coming out [zkráceně C.O.] běžně v homosexuální menšině k vyjádření vlastní identifikace se svou orientací. Jde vlastně o to přiznat sám sobě a taky svému okolí, že si jsem vědom své "odlišnosti". Je to spojeno se svěřením se svým blízkým, rodině, přátelům. Jakési vyrovnání se se svou minulostí, přítomností a budoucností.

Coming out je pro většinu lidí, kteří musí tímhle procesem projít, velký problém, který je obvykle trápí, protože se předem bojí reakcí ostatních. Je to dáno vlastní rolí, kterou jedinec ve společnosti hraje a jakákoliv změna je pro něj těžká, a proto má pocit, že podobné, ne-li horší pochopení bude ze strany svého okolí. Asi nejhorší a nejkomplikovanější je sdělit tuto informaci rodině, kde není vždy zaručeno pochopení ze strany rodičů či sourozenců. Někteří lidé totiž ještě stále žijí v představách, že je to něco zvráceného, úchylného a je potřeba to řešit případnou léčbou. Je dobré mít nějakou oporu [přítel, partner, přátelé] ve chvíli, kdy si nejste ani po oťukávání na toto téma jistí, že by vše mohlo dopadnout v pohodě. Ve chvílích osobního zmatku, kdy člověk sám sebe teprve objevuje, by se měl obrátit se svým C.O. především na své zázemí přátel, kde se dá očekávat vstřícnost [v případě skutečných přátel].

Jeden takový filmový "kamínek" :)

Coming out není nijak spojen s věkovou hranicí, takže neplatí pravidlo, že na přelomu nějakého věku si všichni uvědomí svou orientaci. Obvyklý je věk dospívání, puberty, kdy se díky příznivějším okolnostem snáze uvědomuje. Ale doba "skrývání" a potlačování sebe samotného může mít i dlouhotrvající efekt, takže není zvláštností, když si coming outem projde i někdo ve starším či středním věku. A každé takové "sebepřijetí" probíhá různě dlouho. Důležitá je podpora blízkých a přátel, protože ačkoliv je v tom každý sám, je dobré vědět o tom, že za vámi někdo stojí [ostatně jako ve všem].

Další "odbornější" info na ...
STUD - brněnské občanské sdružení
004.cz - tématický server Code 004
GaTe - stránky setkávání náctiletých gayů v Brně

Žádné komentáře: